Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(Κωδ. Θέσης len.st.mall.230829)

Επιθυμούμε να προσλάβουμε Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πλήρη ή/και μερική απασχόληση στο Lenovo Official Store στο The Mall Athens στο Μαρούσι.


Αρμοδιότητες:

 

• Εξασφάλιση υψηλότατου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών

• Πωλήσεις / επίτευξη των στόχων του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Διαρκής ενημέρωση των εξελίξεων στην αγορά της πληροφορικής

• Τιμολόγηση

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

• 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

• Άριστη γνώση προϊόντων τεχνολογίας (Η/Υ, notebooks)

• Καλή γνώση αγγλικών

• Πελατοκεντρικός χαρακτήρας

• Πάθος για την πληροφορική

• Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον

 

Προσφέρουμε:

 

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας

• Δυνατότητες εξέλιξης

• Διαρκή εκπαίδευση

• Ομαδικό συμβόλαιο υγείας

 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@lenovostore.gr με την ένδειξη του κωδικού θέσης len.st.mall.230829.