Στοιχεία Παραγγελίας

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι της μορφής: 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ